Писане изјаве руководства дате ревизору у циљу потврђивања одређених питања или подршке другим ревизијским доказима. Изјаве руководства у овом контексту не укључују финансијске извјештаје, тврдње у њима или помоћне књиге и евиденције. У складу с МСР 580, писане изјаве, као и одговори на питања, представљају ревизијске доказе.