Informacije izražene u finansijskim terminima koji se odnose na određenog subjekta i koje prvenstveno potiču iz računovodstvenog sistema tog subjekta (entiteta), a tiču se ekonomskih događaja koji su se odigrali u prethodnom periodu ili ekonomskih uslova ili okolnosti u određenim trenucima u prošlosti.