Информације изражене у финансијским терминима који се односе на одређеног субјекта и које првенствено потичу из рачуноводственог система тог субјекта (ентитета), а тичу се економских догађаја који су се одиграли у претходном периоду или економских услова или околности у одређеним тренуцима у прошлости.