Akronim od International Standards on Supreme Audit Institutions, to jest Međunarodni standardi za vrhovne revizijske institucije.

ISSAI je skup standarda za reviziju javnog sektora razvijenih od strane INTOSAI-ja.