Akronim od The International Public Sector Accounting Standards Board, odnosno Odbor za međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor koji pod okriljem organizacije IFAC razvija računovodstvene standarde za subjekte iz javnog sektora pod nazivom Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor (MRS-JS) ili skraćeno na engl. IPSAS.