Акроним од The International Public Sector Accounting Standards Board, односно Одбор за међународне рачуноводствене стандарде за јавни сектор који под окриљем организације IFAC развија рачуноводствене стандарде за субјекте из јавног сектора под називом Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор (МРС-ЈС) или скраћено на енгл. IPSAS.