Funkcija u okviru subjekta osmišljena i uspostavljena radi konsultovanja i davanja objektivnog stručnog mišljenja i savjeta o adekvatnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrola, unapređivanja efektivnosti procesa upravljanja rizikom i upravljanja subjektom, a sve u cilju unapređivanja poslovanja tog subjekta. Interna revizija može imati savjetodavnu ulogu za posebne neplanirane zadatke inicirane isključivo od rukovodioca subjekta, čiji je cilj poboljšanje procesa upravljanja, upravljanja rizikom i kontrola, pri čemu interni revizori nisu odgovorni za sprovođenje datih preporuka. Jedinica za internu reviziju obavezno se funkcionalno i organizaciono odvaja od drugih organizacionih jedinica subjekta, a rukovodilac jedinice za internu reviziju i interni revizor mogu obavljati samo poslove interne revizije.