Interna kontrola je proces koji osmišljavaju, primjenjuju i održavaju lica ovlašćena za upravljanje, rukovodstvo i druga lica, u cilju obezbjeđenja uvjeravanja u razumnoj mjeri o ispunjenju ciljeva subjekta (entiteta) u pogledu pouzdanosti finansijskog izvještavanja, efikasnosti i efektivnosti poslovanja i usklađenosti sa primjenljivim zakonima i regulativom. Izraz „kontrole“ se odnosi na sve aspekte jedne ili više komponenti interne kontrole (Vidjeti: Sistem internih kontrola).