Интерна контрола је процес који осмишљавају, примјењују и одржавају лица овлашћена за управљање, руководство и друга лица, у циљу обезбјеђења увјеравања у разумној мјери о испуњењу циљева субјекта (ентитета) у погледу поузданости финансијског извјештавања, ефикасности и ефективности пословања и усклађености са примјенљивим законима и регулативом. Израз “контроле” се односи на све аспекте једне или више компоненти интерне контроле (Видјети: Систем интерних контрола).