Ispitivanje evidencija ili dokumenata, eksternih ili internih, u papirnoj ili elektronskoj formi, ili drugih medija za čuvanje informacija, ili fizički pregled materijalnih sredstava.

Za ostale revizijske postupke vidjeti: Vrste revizijskih postupaka.