Испитивање евиденција или докумената, екстерних или интерних, у папирној или електронској форми, или других медија за чување информација, или физички преглед материјалних средстава.

За остале ревизијске поступке видјети: Врсте ревизијских поступака.