Kontrole koje nisu dovoljno precizne da spriječe, otkriju ili isprave pogrešna prikazivanja na nivou tvrdnje, ali podržavaju druge kontrole i tako imaju ‘indirektan’ učinak na ispravno funkcionisanje tih kontrola.

(Vidjeti: Kontrole i Sistem internih kontrola).