Контроле које нису довољно прецизне да спријече, открију или исправе погрешна приказивања на нивоу тврдње, али подржавају друге контроле и тако имају ‘индиректан’ учинак на исправно функционисање тих контрола.

(Видјети: Контроле и Систем интерних контрола).