Akronim od International Financial Reporting Standards odnosno Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) pri IFAC-u i koji zajedno sa MRS čine međunarodne računovodstvene standarde i standarde finansijskog izvještavanja sa tumačenjima i pratećim objavama koje se primjenjuju kao jedinstven skup visokokvalitetnih, globalnih računovodstvenih standarda koji zahtijevaju transparentne i uporedive informacije u finansijskim izvještajima opšte namjene.