Akronim od „The International Federation of Accountants“ odnosno Međunarodna federacija račununovođa. IFAC je osnovan 1977. godine, a sastoji se od 175 punopravnih i pridruženih organizacija – članica iz više od 130 zemalja svijeta i predstavlja oko 3 miliona računovođa u javnoj praksi, industriji i trgovini, javnom i obrazovnom sektoru. IFAC putem svojih Odbora donosi standarde, smjernice i saopštenja relevantne za računovodstvenu i revizorsku profesiju. Primjena međunarodnih, nacionalnih i drugih standarda u svakoj pojedinoj zemlji reguliše se zakonom – kod nas je to Zakon o računovodstvu i reviziji.