Акроним од “The International Federation of Accountants” односно Међународна федерација рачунуновођа. IFAC је основан 1977. године, а састоји се од 175 пуноправних и придружених организација – чланица из више од 130 земаља свијета и представља око 3 милиона рачуновођа у јавној пракси, индустрији и трговини, јавном и образовном сектору. IFAC путем својих Одбора доноси стандарде, смјернице и саопштења релевантне за рачуноводствену и ревизорску професију. Примјена међународних, националних и других стандарда у свакој појединој земљи регулише се законом – код нас је то Закон о рачуноводству и ревизији.