Akronim od International Accouting Standards to jest Međunarodni računovodstveni standardi (MRS).
Detaljnije pogledati pod Međunarodni računovodstveni standardi.