Акроним од International Accounting Standards то јест Међународни рачуноводствени стандарди (МРС).
Детаљније погледати под Међународни рачуноводствени стандарди.