IAASB je akronim od The International Auditing and Assurance Standards Board, odnosno Odbor za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja. IAASB u okviru IFAC-a, odnosno Međunarodne federacije računovođa, kao nezavisno tijelo objavljuje saopštenja koja regulišu angažovanja revizije, pregleda, ostalih uvjeravanja i srodnih usluga, a koje se provode u skladu sa međunarodnim standardima.
IAASB-ovi standardi angažovanja obuhvataju:

⦁ ISA (ili MRS – detaljnije pod Međunarodni standardi revizije),

⦁ Međunarodne standarde angažovanja na pregledu (engl. akronim: ISRE),

⦁ Međunarodne standarde angažovanja na osnovu kojih se pruža uvjeravanje (engl. akronim: ISAE)

i

⦁ Međunarodne standarde srodnih usluga (engl. akronim: ISRS).
Tako se ISA, ISRE, ISAE i ISRS zajednički nazivaju IAASB-ovim standardima angažovanja.