IAASB је акроним од The International Auditing and Assurance Standards Board, односно Одбор за међународне стандарде ревизије и увјеравања. IAASB у оквиру IFAC-а, односно Међународне федерације рачуновођа, као независно тијело објављује саопштења која регулишу ангажовања ревизије, прегледа, осталих увјеравања и сродних услуга, а које се проводе у складу са међународним стандардима.
IAASB-ови стандарди ангажовања обухватају:

⦁ ISA (или МРС – детаљније под Међународни стандарди ревизије),

⦁ Међународне стандарде ангажовања на прегледу (енгл. акроним: ISRE),

⦁ Међународне стандарде ангажовања на основу којих се пружа увјеравање (енгл. акроним: ISAE)

и

⦁ Међународне стандарде сродних услуга (енгл. акроним: ISRS).
Тако се ISA, ISRE, ISAE и ISRS заједнички називају IAASB-овим стандардима ангажовања.