Na slijedećoj ilustraciji prikazan je proces provođenja revizije učinka: