На слиједећој илустрацији приказан је процес провођења ревизије учинка: