Slijedeća ilustracija pokazuje proces finansijske revizije po fazama: