Слиједећа илустрација показује процес финансијске ревизије по фазама: