Nenamjeran pogrešan iskaz u finansijskim izvještajima uključujući i izostavljanje iznosa ili objelodanjivanja.