Ненамјеран погрешан исказ у финансијским извјештајима укључујући и изостављање износа или објелодањивања.