Gotovinska osnova je računovodstvena osnova po kojoj se transakcije i ostali događaji priznaju tek kada entitet primi ili isplati gotovinu (ili gotovinske ekvivalente).

(Za cjelovitu informaciju vidjeti i: Obračunska osnova računovodstva)