Dokument ili set dokumenata koje obično na godišnjem nivou priprema rukovodstvo ili lica ovlašćena za upravljanje u skladu sa zakonskom regulativom i praksom, čija je svrha da pruži vlasnicima (ili sličnim zainteresovanim stranama) informacije o poslovanju subjekta (entiteta), finansijskom rezultatu i finansijskoj poziciji subjekta, koji su prikazani u finansijskim izvještajima. Godišnji izvještaj uključuje ili prati finansijske izvještaje i izvještaj revizora o tim finansijskim izvještajima i obično sadrži informacije o pravcima razvoja subjekta, budućim aktivnostima, rizicima i neizvjesnostima, izvještaju upravljačkog tijela i izvještaje koji se bave pitanjima upravljanja