Документ или сет докумената које обично на годишњем нивоу припрема руководство или лица овлашћена за управљање у складу са законском регулативом и праксом, чија је сврха да пружи власницима (или сличним заинтересованим странама) информације о пословању субјекта (ентитета), финансијском резултату и финансијској позицији субјекта, који су приказани у финансијским извјештајима. Годишњи извјештај укључује или прати финансијске извјештаје и извјештај ревизора о тим финансијским извјештајима и обично садржи информације о правцима развоја субјекта, будућим активностима, ризицима и неизвјесностима, извјештају управљачког тијела и извјештаје који се баве питањима управљања.