Lica imenovana na funkciju u skladu sa Zakonom. Glavni revizor rukovodi Glavnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske i odgovoran je za dužnosti i ovlašćenja shodno Zakonu. Zamjenik glavnog revizora pomaže glavnom revizoru u obavljanju dužnosti Glavne službe za reviziju.