Лица именована на функцију у складу са Законом. Главни ревизор руководи Главном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске и одговоран је за дужности и овлашћења сходно Закону. Замјеник главног ревизора помаже главном ревизору у обављању дужности Главне службе за ревизију.