Vrhovna revizorska institucija u Republici Srpskoj čiji je rad regulisan Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske.

Detaljnije vidjeti pod pojmom „Zakon“.