Врховна ревизорска институција у Републици Српској чији је рад регулисан Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске.

Детаљније видјети под појмом “Закон”.