U reviziji učinka se ne moraju analizirati sve aktivnosti, sva sredstva i svi procesi, nego se odabire jedan njihov dio ili segment, koji predstavlja fokus revizije. Kada se navedene aktivnosti i dodjeljena sredstva razvrstavaju po svojoj namjeni identifikuju se njihove uzročno posljedične veze koje bi trebalo da dovedu do postizanja određenog cilja. Fokus revizije usmjeren je na one aktivnosti, dodijeljena sredstva i procese koje imaju najveći uticaj.