Fokus grupa je kvalitativna tehnika kojom se testiraju preliminarni nalazi revizije učinka. Nakon što se učesnicima izlože preliminarni nalazi grupa ispitanika koji dolaze iz institucija koje su obuhvaćene revizijom podstakne se na razgovor o svojim stavovima i komentarima na izložene nalaze. Ovakve grupe se često uspostavljaju kako bi se dobile nove informacije ili generisale ideje. Fokus grupa se po pravilu organizuje na kraju glavne studije neposredno prije izrade nacrta izvještaja revizije učinka.