Finansijski izvještaji nastali kao posljedica namjernog pogrešnog iskazivanja što uključuje propuste u navođenju iznosa ili objelodanjivanja u finansijskim izvještajima, s ciljem obmane krajnjih korisnika finansijskih izvještaja.