Финансијски извјештаји настали као посљедица намјерног погрешног исказивања што укључује пропусте у навођењу износа или објелодањивања у финансијским извјештајима, с циљем обмане крајњих корисника финансијских извјештаја.