Finansijski izvještaji pripremljeni u skladu sa okvirom specijalne namjene (npr. stečaj, likvidacija) ili posebno za određene korisnike na njihov zahtjev (vlasnici, kreditori).