Финансијски извјештаји припремљени у складу са оквиром специјалне намјене (нпр. стечај, ликвидација) или посебно за одређене кориснике на њихов захтјев (власници, кредитори).