Finansijski izvještaji koji uključuju finansijske informacije više samostalnih komponenti. Pojam se odnosi i na kombinovane finansijske izvještaje koji združuju finansijske informacije komponenti koje nemaju matični entitet ali su pod zajedničkom kontrolom.