Финансијски извјештаји који укључују финансијске информације више самосталних компоненти. Појам се односи и на комбиноване финансијске извјештаје који здружују финансијске информације компоненти које немају матични ентитет али су под заједничком контролом.