Dovoljnost je mjera kvantiteta revizijskih dokaza. Kvantitet revizijskih dokaza je uslovljen rizikom materijalno značajnih pogrešnih iskaza kao i kvalitetom samih revizijskih dokaza.

Za više pogledati i: Adekvatnost (revizijskih dokaza).