Dokumentovanje revizorskog rada je kontinuiran proces i sastavni dio svake revizije, a dokumentacija treba da je u dovoljnoj mjeri detaljna tako da iskusnom revizoru bez prethodnih saznanja o datoj reviziji omogući razumijevanje: prirode, vremenskog okvira, obima i rezultata obavljenih postupaka, pribavljenih dokaza koji podržavaju zaključke i preporuke revizije, obrazloženja koja stoje iza svih značajnih pitanja koja su zahtijevala profesionalno prosuđivanje, te zaključaka u vezi s tim.