Документовање ревизорског рада је континуиран процес и саставни дио сваке ревизије, а документација треба да је у довољној мјери детаљна тако да искусном ревизору без претходних сазнања о датој ревизији омогући разумијевање: природе, временског оквира, обима и резултата обављених поступака, прибављених доказа који подржавају закључке и препоруке ревизије, образложења која стоје иза свих значајних питања која су захтијевала професионално просуђивање, те закључака у вези с тим.