Informacije koje se prezentuju zajedno sa finansijskim izvještajima, a koje nisu zahtijevane važećim okvirom finansijskog izvještavanja koji se koristi za izradu finansijskih izvještaja. Obično su prikazane kao dio priloga ili dodatnih napomena.