Информације које се презентују заједно са финансијским извјештајима, а које нису захтијеване важећим оквиром финансијског извјештавања који се користи за израду финансијских извјештаја. Обично су приказане као дио прилога или додатних напомена.