S obzirom na to da svaka revizija učinka ima suštinske karakteristike naučno–istraživačkog ili projektnog zadatka tako dizajn i metodološki okvir revizije učinka određuju obim revizije (sa institucionalno-organizacionog, prostornog, vremenskog i administrativnog aspekta), bilo kakva ograničenja revizije ukoliko ih ima i uticaj tih ograničenja na rezultate revizije, zatim korišćeni uzorak u reviziji, način na koji je izabran uzorak, izvori revizijskih dokaza, metode prikupljanja i analize revizijskih dokaza, kriterijumi revizije i drugo. Dizajn i metodološki okvir su, kao poseban podnaslov, dio strukture izvještaja revizije učinka koju primjenjuje Glavna služba za reviziju.