Kontrole koje uspostavlja subjekt revizije i koje su dovoljno precizne da spriječe, otkriju ili isprave pogrešna prikazivanja na nivou tvrdnje.

(Vidjeti: Kontrole i Sistem internih kontrola)