Контроле које успоставља субјект ревизије и које су довољно прецизне да спријече, открију или исправе погрешна приказивања на нивоу тврдње.

(Видјети: Контроле и Систем интерних контрола)