Detaljna testiranja ili testovi detalja klasa transakcija, salda na računima i objelodanjivanja spadaju među suštinske (substantivne) dokazne postupke, a koji se obavljaju s ciljem dobijanja revizorskih dokaza kako bi se otkrile značajno pogrešne tvrdnje u finansijskim izvještajima.

Testovi transakcija su postupci vezani za provjeru obrade određene vrste transakcija u računovodstvenom sistemu i obično se izvode kod računa kao što su računi imovine ili opreme, dugoročnog duga i vlasničkog kapitala. Jedan od primjera ispitivanja transakcija je traženje neevidentiranih obaveza.

Testovi salda (stanja na računima) i objelodanjivanja su revizijski testovi kojima se provjeravaju zaključna salda glavne knjige ili bilansne pozicije (stanja) u finansijskim izvještajima uključujući i pripadajuća objelodanjivanja.

Detaljna testiranja su revizijski postupci koji ili pružaju razumno uvjeravanje o valjanosti transakcija/salda ili identifikuju pogrešnu tvrdnju. Druga vrsta suštinskih dokaznih postupaka su suštinski analitički postupci (Vidjeti: Analitički postupci).